Cenník

Vizuálne čítanie pre domáce prostredie alebo pre prostredie poradne - verzia HOME

Podmienky prevádzky - máte malý počet žiakov, počas Vašej práce máte dostatok času na to, aby ste mohli meniť nastavenia výučby pred tým, ako s konkrétnym žiakom pracujete. Počet profilov žiakov v programe je obmedzený na dva. Počet Android tabletov alebo počítačov, na ktorých môžete program používať je jeden. V cene je jeden výučbový jazyk podľa vlastného výberu (slovenčina, maďarčina, čeština, polština, britská angličtina).


OBJEDNÁVKA PRE VIAC LICENCIÍ - vyplňte, ak máte záujem o viac ako jednu licenciu.

Predplatné je ponúkané na 12 mesiacov. V cene predplatného sú všetky aktualizácie programu, ktoré zahŕňajú opravy chýb a nové funkcie. Niektoré obsahové zmeny môžu byť ponúkané za odplatu

Program si môžete zakúpiť priamo v Google Play tak, že kliknete na lekciu, ktorá je v demo verzii zablokovaná.

 

Vizuálne čítanie pre školské prostredie - verzia SCHOOL

Podmienky prevádzky - neobmedzený počet žiakov, každý žiak má svoj vlastný profil s nastaveniami učenia a so štatistikou. V cene je jeden výučbový jazyk podľa vlastného výberu (slovenčina, maďarčina, čeština). Ďalej sú v cene predplatného všetky aktualizácie programu, ktoré zahŕňajú opravy chýb a nové funkcie. Niektoré obsahové zmeny môžu byť ponúkané za odplatu.

 

Stiahnutie programu tu (vyžaduje Android alebo Bluestacks)

 

OBJEDNÁVKA PRE VIAC LICENCIÍ - toto vyplňte, ak máte záujem o viac ako jednu liceniu.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SKÚŠOBNEJ VERZIE PRE ŠKOLU - toto vyplňte, ak chcete požiadať o plnú verziu programu na skúšobnú dobu.

Vizuálne čítanie - demoverzia - pre tablet alebo počítač

Podmienky prevádzky - demoverzia obsahuje plne funkčné lekcie z každej vetvy mapy lekcií. Počet profilov žiakov je dva. Cena demoverzie je 0 Eur.

Školenie pre program Vizuálne čítanie

Ak máte záujem o školenie, VYPLŇTE TENTO FORMULÁR.

Poradenstvo pri výučbe s pomocou programu Vizuálne čítanie

Podmienky - individuálne. NAPÍŠTE SEM, S ČÍM POTREBUJETE PORADIŤ. Ak sa chcete pýtať v inom jazyku ako je slovenčina alebo čeština, použite angličtinu.