• Osobne konzultujeme návrhy nových lekcií

 • Materiálne podporujeme dve partnerské zariadenia - Abiatko a MŠ Iľjušinova

 • Osobne sa oboznamujeme so spôsobom práce s deťmi so špeciálnymi potrebami

 • Stále sa vyvíjame a ideme vpred - každý deň máme niečo nové

 • Školíme pedagógov aj rodičov

 • Občas zbierame ocenenia :) - Chivas Venture lokálny víťaz...

Visual Reading – špeciálna pedagogika: Výučba čítania a rozvoj reči pre deti a dospelých s postihnutím

Visual Reading® je edukačný systém určený pre rozvoj čítania, pochopenia reči a jazyka, pre podporu produkcie reči, zacielený na deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami ako aj pre neurotypické deti, pracujúci na vedecky overených metódach aplikovanej behaviorálnej analýzy.

Primárne použitie

 • výučba čítania bez vysvetľovania žiakovi/klientovi
 • rozvoj sluchového vnímania
 • rozvoj sluchovej diferenciácie
 • rozvoj verbálnych schopností a rozširovanie slovnej zásoby detí a dospelých
 • logopedická pomôcka a logopedická rehabilitácia poúrazových stavov
 • pomôcka pri terapii dysfázie

Cieľové diagnózy

 • pervazívna vývinová porucha
 • porucha autistického spektra
 • sluchové postihnutie
 • detská mozgová obrna
 • mentálna retardácia
 • dysfázia, dyslexia
 • afázia - poúrazové stavy
 • narušená komunikačná schopnosť všeobecne
 • Aspergerov syndróm
 • Downov syndróm
 • ADD, ADHD
 • špecifické poruchy učenia

Kľúčoví ľudia

Ocenenie od Chivas Venture

Beta program

Vývoj softvéru je zložitý proces, ktorý vyžaduje mesiace postupných úprav aj po uvedení softvéru do prevádzky. Situácia je komplikovaná hlavne vo svete operačného systému Android, ktorý existuje v desiatkach verzií na stovkách rôznych zariadení. Aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu, ponúkame - ako mnoho iných firiem - tzv. "beta program". Je spôsob, ako zadarmo ponúknuť sofvér, ktorý je takmer dokončený ľudom, ktorí o neho majú záujem. Počas tohto obdobia budeme zbierať od používatelov spätnú vazbu a opravovať chyby. Po ukončení beta programu bude program Visual Reading dostupný v obchode Google Play za predbežnú cenu 19,90€ / 59,90€.

Beata Černušková

Kde pracujem: Spojenej škole - v triede pre žiakov s pervazývnymi vývinovými poruchami.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som si osvojiť účinný postup na nácvik čítania žiakov s PVP a inými poruchami.

Igor K.

Kde pracujem: Dcére v apríli 2016 diagnostikovali AS a nechce sa učiť. Má vyše 4 rokov a nepozná farby, tvary, čísla...

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšenie učenia a schopností u dcéry. Trochu uniká z detského sveta do záujmov "aspergera". U mladšieho syna to tiež malo pozitívny dopad, kedže pozná len pár slov, ktoré aktívne používa. S demom programu sa naučil nové slovo "muréna" za jedno sedenie :-)

Andrea

Kde pracujem: Doma ako rodič.

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšiť komunikáciu.

Sandra Hanáčková Prášeková

Kde pracujem: Doma s dcérkou autistkou, pp aj dysgrafiou.

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšenie čitania, pochopenie spájania.

Michaela

Kde pracujem: Mám dcérku s poruchou autistického spektra.

Čo chcem dosiahnuť: Chcem aby sa naučila pekne čítať.

Veronika Bakova

Kde pracujem: Som matkou 3-ročného autistického dievčatka.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som vyuzit, že dcéra ma veľký záujem o tablet, a aj pomocou neho rozvíjať komunikačne zručnosti.

Olga

Kde pracujem: Som mama dcéry so špeciálnymi potrebami.

Čo chcem dosiahnuť: Chcem dosiahnuť, aby sa naucila rátať, písať a čítať.

Lucka

Kde pracujem: Doma.

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšení čtení.

Miska & Maros

Kde pracujem: Sme rodičia dieťaťa so špeciálno-pedagogickými potrebami.

Čo chcem dosiahnuť: Chceli by sme, aby sa nášmu 6. ročnému synovi aj prostredníctvom zlepšenia komunikácie zlepšila kvalita života a aby učenie každodenných zručností bolo jednoduchšie.

Adriana

Kde pracujem: V špeciálno-pedagogickom centre

Čo chcem dosiahnuť: Chcem, aby si deti pomocou programu rozšírili slovnú zásobu a dúfam, že bude program nápomocný pre deti, ktoré majú problémy s čítaním.

Jana Kotrbová

Kde pracujem: Starám sa o svojho syna Samka s autizmom.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som, aby sa u neho zlepšilo porozumenie čítaného textu a aby dokázal viacej komunikovať.

Ildikó Zelinková

Kde pracujem: ZŠ SNP v Galante ako školský špeciálny pedagóg.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som pomocou vizuálneho čítania pre našich žiakov na ZŠ ukázať, že čítanie môže byť aj zábavné, a uľahčiť tým čítanie.

Tatiana Gafrikova

Kde pracujem: V špeciálnej základnej škole.

Čo chcem dosiahnuť: Aby vyučovanie bola hra.

Jana Nerpasová

Kde pracujem: Máme syna Šimonka s PAS.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som zlepšiť Šimonkove porozumenie a komunikáciu.

Peter Maslen

Kde pracujem: Dcéra Anna má dva a pol roka a narodila sa úplne hluchá. Dnes má kochleárny implantát.

Čo chcem dosiahnuť: Chcem, aby sa Anička naučila rozprávať a čítať a aby mohla chodiť do obyčajnej školy.

Vladimira Pagacova

Kde pracujem:

Som mamička na materskej dovolenke zo synom, ktorý je autista.Čo chcem dosiahnuť:

Chcela by som, aby moj syn začal rozprávať a používať tie slová aj vďaka tomuto programu.

PhDr.Ľubomíra Dunčáková

Kde pracujem:

centre špeciálno-pedagogického poradenstva.Čo chcem dosiahnuť:

chcela by som dosiahnuť napredovanie našich klientov vďaka pogramu interaktívnou formou.

Josef Suchánek

Kde pracujem:

Pracuji v základní škole jako speciální pedagog s žáky s mentálním/kombinovaným postižením, s autismem a dále s žáky se specifickými poruchami učení a chování.Čo chcem dosiahnuť:

Chtěl bych žákům nabídnout pestřejší výuku globálního čtení prostřednictvím moderních technologií a u žáků s narušenou komunikační schopností (NKS) rozvinout hravou formou jejich slovní zásobu.

Jana Hudecova

Kde pracujem:

Mam 6.ročného synčeka s so špeciálno-pedagogickými potrebami.Čo chcem dosiahnuť:

Chcem aby sa môj synček zdokonalil v učeni,aby učenie nebolo trápenie,aby si rozšíril slovnú zásobu a komunikáciu s okolím .Chceme mu pomôcť

Marcel Vanco

Kde pracujem:

Můj syn má diagnózu vývojová dysfazie percepcniho typu. Pravidelně spolu pracujeme a učíme se. Navštěvuje logopedickou školku.Čo chcem dosiahnuť:

Naučit syna číst lechčim způsobem.

Mirek

Kde pracujem:

Převážně doma - s pětiletým synem s PAS, docházíme na logopedii, kde nám paní logopedka doporučila tento výukový program.Čo chcem dosiahnuť:

Aby se syn rozmluvil; nyní občas řekne nějaké slovo (ve správném kontextu), tedy aby si rozšířil a osvojil slovní zásobu...

Ida Růžičková

Kde pracujem:

Základní škole speciální jako učitelka ve třídě pro děti s těžkým mentálním postižením, autismem a kombinovanými vadami.Čo chcem dosiahnuť:

Zatraktivnit výuku čtení pomocí tabletů a interaktivní tabule, navázat na svou dosavadní výuku globálního čtení a dosáhnout tak co největšího možného rozvoje mých žáčků.

Martina Majová

Kde pracujem:

Som matkou 5 ročného synčeka, ktorému bol diagnostikovaný detský autizmus.Čo chcem dosiahnuť:

Bola by som rada, keby syn začal rozprávať, alebo aspoň aby sa zlepšilo jeho chápanie hovoreného slova.

Zuzana

Kde pracujem:

Som na rodičovskej dovolenke a záleží mi na zlepšení stavu mojej dcérky.Čo chcem dosiahnuť:

Dcérka má diagnostikovanú ľahkú mentálnu retardáciu, elektívny mutizmus, oneskorený vývoj reči, jej emočná oblasť je výrazne oslabená. Poteší nás jej akýkoľvek posun dopredu.

Mgr. Zuzana Smith

Kde pracujem:

SCŠPP Bánovce nad Bebravou.Čo chcem dosiahnuť:

Efektívne motivovať novým programom a prostredníctvom ktorého sa budú môcť nasi klienti zdokonaliť v čítaní a písaní.

Zuzana Svoradová

Kde pracujem:

ZŠ s MŠ ako špeciálny pedagóg v 1.A triede pre deti s PAS.Čo chcem dosiahnuť:

Atraktívnou formou motivovať k čítaniu a tým zlepšiť úroveň čítania. U žiakov s NKS rozvinúť slovnú zásobu.

Monika Kováčová

Kde pracujem:

S viacnásobne postihnutými deťmi v Spojenej škole internátnej v Leviciach.Čo chcem dosiahnuť:

Zlepsiť čitateľskú gramotnosť mojich žiačikov aj prostredníctvom tohto programu.

Daniela Polednáková

Kde pracujem:

CPPPaP GalantaČo chcem dosiahnuť:

Chcela by som dosiahnuť zlepšenie motivácie a tým aj kvality čítania u detí s ŠVVP.

PaedDr.Emília Petková

Kde pracujem: S poruchami učenia a správania, autistami.

Čo chcem dosiahnuť: Hlavne pomôcť deťom zvládnuť čítanie nie len na prvom stupni, aby čítanie nebolelo.

Jana Harmanová

Kde pracujem: Pracujem s deťmi s autizmom v Spojenej škole internátnej .

Čo chcem dosiahnuť: Používaním programu by som chcela deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou pomôcť s nácvikom globálneho čítania, čítania s porozumením.

Mária Janíková

Kde pracujem: V súkromnej základnej škole pre deti s autizmom.

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšiť úroveň komunikačných schopností detí a viesť ich vhodnou motiváciou programu k čítaniu.

Renata Lederová

Kde pracujem: 1. třídě běžné ZŠ v Chomutově.

Čo chcem dosiahnuť: Pomocí Vašeho programu bych chtěla pomoci dětem v 1.třídě při počátečním čtení generickou metodou. Demo verze se mi moc líbí a využívám jí pro individuální práci s dětmi.

Katarína Fľaková

Kde pracujem: Pracujem ako špeciálna pedagogička v CŠPP s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - aj s deťmi s PAS.

Čo chcem dosiahnuť: Používaním programu by som chcela zlepšiť čítanie, rozvoj slovnej zásoby u detí so ŠVVP, najmä u detí s PAS, nakoľko tablet je pre tieto deti veľmi motivačný činiteľ.

PaedDr. Kvetoslava Mojtová

Kde pracujem: Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Nová Dubnica.

Čo chcem dosiahnuť: Naučiť deti čítať.

Adriana Pašáková

Kde pracujem: Som špeciálny pedagóg v triede pre deti s PAS v Piešťanoch.

Čo chcem dosiahnuť: Používaním programu by som chcela deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou pomocť s nácvikom globálneho čítania, čiíania s porozumením a rozvojom slovnej zásoby netradičnou a zábavnou formou.

Margita Majcherová

Kde pracujem: Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som ponúknuť, deťom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom zaujímavú a efektívnu možnosť osvojovania si čitateľských zručností.

Natália

Kde pracujem: Špeciálna trieda.

Čo chcem dosiahnuť: Aby sa moje dieta naučilo spoznávať veci ktoré potrebuje v každodennom živote.

Terézia Rosenbergerová

Kde pracujem: Pracujem ako detský psychiater.

Čo chcem dosiahnuť: Mám záujem o plnú verziu programu, viem ho doporučiť mnohým deťom, chcela by som si ho aj zadovážiť pre vlastnú potrebu - pre názornú ukážku v ambulancii.

Ivana Irová

Kde pracujem: Pracujem ako logopéd v špeciálnej ZŠ v Bratislave.

Čo chcem dosiahnuť: Program by som chcela využiť u ťažšie mentálne postihnutých detí s rôznymi postihmi na rozvíjanie slovnej zásoby a porozumenia.

Zuzana Bakytová

Kde pracujem: Pracujem v centre špeciálno-pedagogického poradenstva a v základnej škole ako školský špeciálny pedagóg.

Čo chcem dosiahnuť: Uľahčiť deťom a žiakom cestu ku správnemu čítaniu a písaniu.

Eva Gelányiová

Kde pracujem: Pracujem v centre špeciálno-pedagogického poradenstva ako špeciálny pedagóg.

Čo chcem dosiahnuť: Pracujem s deťmi s pervazívnymi vývinovými poruchami a rada by som program zaradiť do rozvoja komunikačných zručností. Plnú verziu programu viem doporučiť mnohým rodičom a deťom. Chcela by som si ho zadovážiť pre vlastnú potrebu - pre názornú ukážku v ambulancii.

Michaela Rumanková

Kde pracujem: Pracujem ako špeciálny pedagóg v triede pre deti s PAS v MŠ Iľjušinova, Bratislava.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som dosiahnuť rozvoj slovnej zásoby, komunikačných zručností a čítania.

Martina Grošaftová

Kde pracujem: Pracujem ako psychologička v Centre špeciálnopedagogického poradenstva.

Čo chcem dosiahnuť: Pracujem predovšetkým s deťmi s pervazívnymi vývinovými poruchami a rada by som im skúsila Váš program zaradiť do rozvoja komunikačných zručností.

Blažena Ballonová

Kde pracujem: Pracujem v materskej škole na Iľjušinovej ulici v Bratislave ako špeciálny pedagóg v triede pre deti s PAS.

Čo chcem dosiahnuť: Rozvoj slovnej zásoby a nácvik čítania pomocou hry.

Juliana Berová

Kde pracujem: Špeciálna pedagogička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som získať presnejšie informácie a zručnosti, aby som mohla program predovšetkým odporúčať rodičom, školským špeciálnym pedagógom - jednoducho tým, ktorí sú vďační za každú informáciu a pomoc dieťaťa.

Andrea Buzášová

Kde pracujem: Mám syna s poruchami učenia.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som, aby učenie nebolo trápenie.

Andrea Krátka

Kde pracujem: Pracujem ako špeciálny pedagóg v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Partizánske.

Čo chcem dosiahnuť: Dopomôcť deťom a žiakom zažiť radosť z čítania a písania.

Gabriela Pastírová

Kde pracujem: Mám 14 ročného syna s diagnózou detský autizmus.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som mu pomôcť zlepšiť jeho výslovnosť, a tým pádom aj komunikáciu medzi ľuďmi. Pomaličky napredujeme aj v čítaní ale je to beh na dlhé trate :-). Veľmi miluje knihy ktoré mu zatiaľ čítam ja. Bolo by nádherné keby to raz zvládol úplne sám.

Mária Kamenská

Kde pracujem: Pracujem so synom doma, som matka autistu.

Čo chcem dosiahnuť: Aby sa syn naučil čítať.

Anita Foltánová

Kde pracujem: Mám synčeka autistu.

Čo chcem dosiahnuť: Alexík nerozpráva, pokúsiť sa rozvinúť reč pre uľahčenie komunikácie.

Marcela Vargova

Kde pracujem: Som mamičkou dieťatka s NKS a oneskoreným vývinom reči.

Čo chcem dosiahnuť: Aby sa moje dieťa sa zlepšilo od jemnej motoriky až po reč.

Tono

Kde pracujem: Pracujem ako softvérový vývojár.

Čo chcem dosiahnuť: Chcem aby moje deti trávili rozumne čas s telefónom a aby pritom aj niečo sa naučili.

Katarína

Kde pracujem: Mám syna, ktorý sa slabšie sustredí v škole.

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšit jeho sústredenosť na zadané úlohy, aby nevznikali problémy v škole a aby stíhal písanie zároveň zo spolužiakmi.

Lenka Vargovčíková

Kde pracujem: Mám syna vo veku 9 rokov s dyslexiou.

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšenie čítania, rozlišovania písma a znakov.

Martin Filipek

Kde pracujem: Máme syna s PAS.

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšenie komunikácie, rozvoj slovnej zásoby, nácvik globálneho čítania.

Tatiana Lipovska

Kde pracujem: Som na rodičovskej dovolenke, mám syna s dawnovým syndrómom.

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšiť výslovnosť u svojho syna.

Rene

Kde pracujem: Otec syna so špeciálno-pedagogickými potrebami.

Čo chcem dosiahnuť: Naučiť syna čítať už pred prvým ročníkom, veľmi rád sa učí s tabletom.

Barbora Kubincová

Kde pracujem: Mám 8 ročného syna, ktory ma hyperlexiu.

Čo chcem dosiahnuť: On je vizuálny študent a veľmi ho bavia počítače tak si myslím, že tento program ho bude baviť aj ho nieco naučí.

Ria

Kde pracujem: Mám jedného fantastického 4 ročného syna, ktorý patri medzi nadané deti. Zároveň má oneskorený nástup reči a poruchu pozornosti. Pomocou roznych aplikacií vidím, ako mu vizualizácia pomáha a my spoločne napredujeme.

Čo chcem dosiahnuť: Rada by som mu pomohla všetkými dostupnými možnostami, venovať sa veciam, ktoré ho bavia a zároveň podporila to, čo by potreboval dobehnúť.

Veronika Bayerová

Kde pracujem: doma se učím se synem, který má PAS - Aspergerův syndrom

Čo chcem dosiahnuť: Naučit syna číst, aby ho čtení bavilo.

Gabriela

Kde pracujem: Som mama autistického chlapca.

Čo chcem dosiahnuť: Aby sa syn zlepšil v komunikácii, ktorá je dosť veľký problém.

Jana Mikulášová

Kde pracujem: Pracujem so synom doma a v škole.

Čo chcem dosiahnuť: Zlepšenie komunikácie syna s najbližšími a okolím.

Šárka Řeháčková

Kde pracujem: Jsem matka 5-leté dcery s poruchou pozornosti, dislálií a podezřením na vývojovou dysfázii.

Čo chcem dosiahnuť: Lepšího soustředění při práci a naučení se číst zábavnou formou.

Brutenič Peter

Kde pracujem:

Som otcom 3 ročnej dcéry s Downovým syndrómom.Čo chcem dosiahnuť:

Zlepšenie komunikácie a neskôr aj čítania u dcéry aj u 6 ročného syna.

Ján Necpál

Kde pracujem:

Som otec dieťaťa so špeciálnymi potrebami.Čo chcem dosiahnuť:

Chcem využiť jeho záujem o prácu s tabletom na zlepšenie jeho komunikačných schopností.

Michal Ošust

Kde pracujem: Máme dcérku prváčku s poruchou autistického spektra.

Čo chcem dosiahnuť: Uľahčiť výučbu čítania a rozšíriť slovnú zásobu.

Adela

Kde pracujem: Mám 8. ročného syna s downovým syndrómom.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som dosiahnuť zlepšenie jeho schopností.

Oľga Kitková

Kde pracujem: V rámci OZ Rodičia a priatelia ŠZŠ v Novákoch by sme program chceli využívať v školských kluboch či priamo na vyučovaní pri deťoch s rôznym znevýhodnením, zábavnou formou by sme učili výslovnosť, pozornosť a porozumenie.

Čo chcem dosiahnuť: Chcela by som pomôcť učiteľom v našej škole zjednodušiť výučbu logopédie a dopomôcť žiakom k lepšej pozornosti a následne aj k výslovnosti.

Milena Budinská

Kde pracujem: Venujem sa špecifickým poruchám učenia.

Čo chcem dosiahnuť: Syn má 10 rokov (piatak), má rečovú dysfáziu. V súčasnosti sa boríme s výučbou komunikácie, porozumenia reči. Syn je integrovaný na ZŠ kvôli dyslexii, dysgrafii (stredný stupeň). Má problémy s porozumením textu, únikom slabík aj v hovorenej reči, aj s výučbou cudzieho jazyka.

Júlia Nemčoková

Kde pracujem: Som matka 5. ročného chlapčeka s diagnózou detský autizmus.

Čo chcem dosiahnuť: Keďže náš syn vôbec nerozpráva, boli by sme radi, aby v tomto smere nastala zmena, čo by mu uľahčilo komunikáciu s okolím.

Richard Kufčák

Kde pracujem: Máme 7 ročnú dcérku s diagnózou detský autizmus, ADHD, ...

Čo chcem dosiahnuť: Aktívne sme už používali Váš prvý program, ABCD, ktorý nám veľmi pomohol. Radi sa zapojíme do beta programu pre Vašu novú aplikáciu, zaujala nás. Ďakujeme.

Melinda Martinček

Kde pracujem: Pracujem ako špeciálno pedagogický asistent pre svoju dcéru, ktorá nekomunikuje verbálne kôli genetickej poruche.

Čo chcem dosiahnuť: Zaujímam sa o možnosti rozvoja reči a komunikačných schopností a preto by som sa rada zapojila do Beta programu, ktorý by mohol dcére pomôcť pri učení sa komunikovať.

PaedDr. Zdena Pšenková

Kde pracujem: Pracujem ako učiteľka s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou v ZŠI pre žiakov s NKS. V triede mám aj žiakov s PAS. Okrem toho robím aj logopéda v CŠPP.

Čo chcem dosiahnuť: Pomocou vizuálneho čítania by som chcela uľahčiť a spríjemniť čítanie hravou formou deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, vybudovať u nich záujem o čítanie a eliminovať rozdiely medzi intaktnými deťmi a deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Jitka Růžičková

Kde pracujem: Jsem rodič chlapečka s opožděným vývojem řeči a dyslexií.

Čo chcem dosiahnuť: Pochopení čteného textu.

Ludmila Palašová

Kde pracujem: Pracuji v praktické škole v Jevíčku (okr.Svitavy) jako osobní asistentka u dvanáctiletého chlapce,který trpí disfázií. Velice rád se učí s pomocí tabletu.

Čo chcem dosiahnuť: Budu velice ráda pokud se zlepší ve čtení. Myslím si,že s pomocí Vašeho programu by se to mohlo podařit. Děkuji.

Marián

Kde pracujem: Mám syna s poruchou autistického spektra.

Čo chcem dosiahnuť: Chcel by som dosiahnuť zlepšenie čítania.

Kontaktný formulár